Program

Gudstjänst
Den 22 oktober, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Anna-Karin Ryberg

Sång: Anders Milde

Mötesledning: Ann-Marie Sigfridsson

Kyrkkaffe


Samtal runt kaffebordet
Den 25 oktober, klockan 10:00 till 12:00 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Kontaktperson:

Annika Herbertsson 033-25 57 87


"Lär känna andens gåvor"
Den 28 oktober, klockan 17:00 till 20:30 i Sjömarkenkyrkan

med Lars Gunther

Kvällsmat


Gudstjänst
Den 29 oktober, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Tommy Holmberg

Sång: Julia Thiberg

Mötesledning: Elisabeth Holmberg

Kyrkkaffe


Alla Helgonagudstjänst med nattvard och ljuständning
Den 5 november, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Tommy Holmberg

Sång: Anna Johansson

Mötesledning: Anna-Lena Stenberg

Kyrkkaffe med tårta


Samtal runt kaffebordet
Den 8 november, klockan 10:00 till 12:00 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Kontaktperson:

Annika Herbertsson 033-25 57 87


Gudstjänst
Den 12 november, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Anna-Karin Ryberg

Sång: Ryberg & Frick

Mötesledning: Annika Kivistö

Kyrkkaffe


Gudstjänst
Den 19 november, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Lennart Röjås

Sång: Ingrid Gustavsson 

Mötesledning: Lasse Lust

Kyrkkaffe


Samtal runt kaffebordet
Den 22 november, klockan 10:00 till 12:00 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Kontaktperson:

Annika Herbertsson 033-25 57 87


Körövning
Den 22 november, klockan 19:00 till 21:00 i Sjömarkenkyrkan

Inför första advent

Ulf Hansfeldt


Gudstjänst
Den 26 november, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Tommy Holmberg

Sång:

Mötesledning: Magnus Sjödahl

Kyrkkaffe

 


Värdgrupps samling
Den 27 november, klockan 18:00 till 20:00 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen


Körövning
Den 29 november, klockan 19:00 till 21:00 i Sjömarkenkyrkan

Inför första advent

Ulf Hansfeldt


Adventsgudstjänst

Adventsgudstjänst
Den 3 december, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Tommy Holmberg

Sång: Kören

Mötesledning:

Kyrkkaffe


Samtal runt kaffebordet
Den 6 december, klockan 10:00 till 12:00 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Kontaktperson:

Annika Herbertsson 033-25 57 87


Gudstjänst med nattvard
Den 10 december, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan

Predikan: Tommy Holmberg

Sång: Catarina Hernström-Benjaminsson

Mötesledning: Leif Engdahl

Kyrkkaffe


Julkonsert
Den 17 december, klockan 17:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan

Församlingens sångare och musiker under ledning av

Ulf Hansfeldt


Julnattsgudstjänst

Julnattsgudstjänst
Den 24 december, klockan 23:15 till 00:15 i Sjömarkenkyrkan

Familjen Hansfeldt