Spårarscout är för dig som är mellan 7 och 10 år

Vi träffas varje måndag kl. 17.30-18.45 med undantag för skolloven

24 april Gudstjänst med scoutinvigning kl. 11.00 Därefter gemensamt fika!

Varje samling avslutas med en andakt då vi läser något ur bibeln och ber scoutbönen tillsammans.

Ledare:

Amanda Larsen 0709-50 06 09 amandalarsen@live.se
Ida Andersson 0768-25 78 71 iida.a@live.se
David Eriksson 0738-01 01 77