Teknik för ett hållbart samhälle

Föreläsning 18 oktober kl. 19.00

Inträde: 150 kronor

SOLCELLER, VÄTGAS OCH BRÄNSLECELLER gör husen självförsörjande på energi.

Jan Thorsson ställer en fråga: Är det framtidens teknik som nu testas ?        Som VD för Vårgårda Bostäder driver han just nu ett projekt som innebär att delar av kommunens miljonprogram görs självförsörjande med hjälp av solen.

I samband med en större ombyggnation installeras en unik energilösning som med hjälp av solceller och energilager förser byggnaderna med värme, varmvatten och fastighetsel hela året om.

Arbetet i Vårgårda är ett tydligt exempel på att det faktiskt går att åstadkomma helt fossilfria energilösningar med bibehållen ekonomi.

Jan föreläser och svarar på våra frågor om byggnationen, tekniken och vad den på sikt kan få för konsekvenser för hela vårt samhälle.

Ett hållbart samhälle!

I samarbete med Sjömarkens IF

Anna-Karin Ryberg – ny pastor i Sjömarkenkyrkan

Tro en relation.

Människan vill av naturen tillbringa tid med andra människor, vistas i samma rum, göra saker tillsammans och på så sätt dela liv.

Jag tror att relationen till den kristna tron fungerar på samma sätt. Jesus vill lära känna oss och vi får möta honom genom att tro. För att vår tro skall kunna fördjupas och utvecklas behöver vi platser där vi får möta andra kristna och dela tro och liv. Gudstjänsten är en sådan plats. Den kristna gemenskapens grund är relationer till varandra och till Gud.

Kanske längtar du efter en tro och en gemenskap. Den kristna gemenskapen bildas när vi möts. Välkommen till vår kyrka med din längtan.

Anna-Karin Ryberg