Årsmöte Online
Den 17 april, klockan 17:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan på Internet

Hålls på Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3MzM0YjAtNzdlOS00YzAzLThiN2EtMzIzMjNiMTU1NDBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22813f2450-0d54-4caf-80f4-06ff3f5cf483%22%2c%22Oid%22%3a%22e748353c-758e-4ec3-9019-01c576392e89%22%7d


Årshögtid med drop in nattvard
Den 18 april, klockan 10:00 till 11:30 i Sjömarkenkyrkan på Internet

3:e söndagen i påsktiden “Den gode herden” Andakt: Leif Engdahl Musik: Ulf Hansfeldt Mötesledning: Ann-Marie Sigfridsson 10-10.30 kan andakten ses online därefter kan man komma till Sjömarkenkyrkan på Nattvard; Drop in mellan 10.30-11.30


Barncafé Sjömarken inställt
Den 18 april, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Mötesplats Sjömarken inställt
Den 21 april, klockan 13:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 21 april, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Bönepromenad
Den 21 april, klockan 18:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan

Bönepromenad som utgår från Sjömarkenkyrkan. Den tar cirka en timme. Kontaktperson: Leif Engdahl och Lasse Lust.


Gudstjänst
Den 25 april, klockan 10:00 till 11:30 i Sjömarkenkyrkan på Internet

4:e söndagen i påsktiden “Vägen till livet” Predikan: Anna-Karin Ryberg Musik: Hannu Saarinen, Ove Andersson m.fl. Mötesledning: Magnus Sjödahl


Barncafé Sjömarken inställt
Den 25 april, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Samtal runt kaffebordet inställt
Den 28 april, klockan 10:15 till 12:15 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Mötet är inställt p.g.a. Covid-19 i samhället. Kontaktperson: Annika Herbertsson 033-25 57 87  


Barncafé Sjömarken inställt
Den 28 april, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 2 maj, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Mötesplats Sjömarken inställt
Den 5 maj, klockan 13:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 5 maj, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Bönepromenad
Den 5 maj, klockan 18:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan

Bönepromenad som utgår från Sjömarkenkyrkan. Den tar cirka en timme. Kontaktperson: Leif Engdahl och Lasse Lust.


Barncafé Sjömarken inställt
Den 9 maj, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Missionsrally
Den 9 maj, klockan 14:00 till 15:30 i Sjömarkenkyrkan

Till förmån för Equmeniakyrkans internationella mission Se vårt inlägg:


Samtal runt kaffebordet inställt
Den 12 maj, klockan 10:15 till 12:15 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Mötet är inställt p.g.a. Covid-19 i samhället. Kontaktperson: Annika Herbertsson 033-25 57 87  


Barncafé Sjömarken inställt
Den 12 maj, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 16 maj, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Mötesplats Sjömarken inställt
Den 19 maj, klockan 13:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 19 maj, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Bönepromenad
Den 19 maj, klockan 18:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan

Bönepromenad som utgår från Sjömarkenkyrkan. Den tar cirka en timme. Kontaktperson: Leif Engdahl och Lasse Lust.


Barncafé Sjömarken inställt
Den 23 maj, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Samtal runt kaffebordet inställt
Den 26 maj, klockan 10:15 till 12:15 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Mötet är inställt p.g.a. Covid-19 i samhället. Kontaktperson: Annika Herbertsson 033-25 57 87  


Barncafé Sjömarken inställt
Den 26 maj, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 30 maj, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Mötesplats Sjömarken inställt
Den 2 juni, klockan 13:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 2 juni, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Bönepromenad
Den 2 juni, klockan 18:00 till 19:00 i Sjömarkenkyrkan

Bönepromenad som utgår från Sjömarkenkyrkan. Den tar cirka en timme. Kontaktperson: Leif Engdahl och Lasse Lust.


Barncafé Sjömarken inställt
Den 6 juni, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Samtal runt kaffebordet inställt
Den 9 juni, klockan 10:15 till 12:15 i Sjömarkenkyrkan – SMU-våningen

Mötet är inställt p.g.a. Covid-19 i samhället. Kontaktperson: Annika Herbertsson 033-25 57 87  


Barncafé Sjömarken inställt
Den 9 juni, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 13 juni, klockan 11:00 till 12:30 i Sjömarkenkyrkan


Mötesplats Sjömarken inställt
Den 16 juni, klockan 13:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan


Barncafé Sjömarken inställt
Den 16 juni, klockan 14:00 till 17:00 i Sjömarkenkyrkan