VÄLKOMMEN TILL KYRKAN ALLA BARN!

Barnkyrkan bjuder in alla barn till en enkel samling under söndagsgudstjänsterna. Vi lyssnar till Bibelns berättelser, leker, pysslar och sjunger mm. Alla barn som är under 4 år behöver ta med sig en förälder till samlingen. För de yngre barnen finns ett lekrum tillgängligt under hela Gudstjänsten. Där finns dock ingen ledare, så dit får man ta med sig en vuxen. När vi har Familjegudstjänst är Barnkyrkan med på hela Gudstjänsten.