Sjömarkenkyrkan finns och verkar i Sjömarken strax utanför Borås.

Församlingen bildades 1877 i Viared som Torpa Missionsförening. 1916 ändrades namnet till Viareds Missionsförening och 1942 ändrades det igen och fick då namnet Viareds Missionsförsamling. 1979 antogs namnet Sjömarkens Missionsförsamling eftersom ny kyrka byggts i Sjömarken 1978.

I samband med att Svenska Missionskyrkan ihop med Baptistförbundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade Equmeniakyrkan som församlingen nu tillhör valde församlingen att ändra namnet till Sjömarkenkyrkan.

Församlingens uppgift är att göra Kristi evangelium känt och trott i världen.

Idag består vår församling av ca 175 medlemmar i olika åldrar.

Var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare är välkommen som medlem i församlingen.