Sjömarkenkyrkan & equmenia Sjömarken
Göteborgsvägen 14
518 40 SJÖMARKEN

Telefon 033-25 41 96

info@sjomarkenkyrkan.se

Förbön och tacksägelse:
be@sjomarkenkyrkan.se

Pastor:
Vakant 033 25 41 96
pastor@sjomarkenkyrkan.se

Vakanspastor vid förrättningar såsom dop, barnvälsignelse och begravningar m.m.
Lars Pohlbäck 070 822 31 19

equmenia:
equmenia@sjomarkenkyrkan.se

Ordförande:
Magnus Aspsjö 070 145 50 02
ordforande@sjomarkenkyrkan.se

Ge en gåva:
Sjömarkenkyrkan: Bankgiro: 171-08 47
equmenia Sjömarken: Bankgiro: 325-99 91

Swish: 123 162 69 85