Onsdagar jämna veckor kl. 18-20 samlas vi för lovsång och bön i lilla kyrksalen eller i scout-stugan

Välkommen!