Välkommen till gemenskap, samtal och kaffe med dopp till självkostnadspris onsdagar ojämna veckor kl. 10.00-12.00

Vi samlas i bottenvåningen en trappa ner i Sjömarkenkyrkan

Kontaktperson: Annika Herbertsson 033-25 57 87