JESUS KRISTUS ÄR HERRE. equmenia Sjömarken (tidigare Sjömarkens SMU) delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Sjömarkenkyrkan

equmenia Sjömarken har anförtrotts ansvaret för Sjömarkenkyrkans barn och ungdomsverksamhet.

Föreningen tillhör equmenia och dess region Väst.