Nu ställer vi in!

2020-10-29 togs beslut om skärpta allmänna råd av Folkhälsomyndigheten och i samråd med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Här kan du läsa vad som beslutats av folkhälsomyndigheten

Equmeniakyrkan, region väst uppmanar församlingarna i regionen att följa rekommendationerna.