Ekumenisk gudstjänst vid stranden…

Söndagen den 5 september kl. 11.00 är det gudstjänst vid badstranden i Sjömarken. Sång av ekumenisk kör, kom och var med på övning i Sjömarkenkyrkan kl. 10.00 samma dag. Det sjungs välkända sånger. Medtag eget fika. Vid dåligt väder håller vi gudstjänsten inomhus i Sjömarkenkyrkan.