Alfa söndagen den 28 november kl. 10.00

Söndagen den 28 november är det alpha igen. Inledning av dagens tema sker i gudstjänsten kl.. 10.00. Efter gudstjänsten samtalar vi kring några frågor, efter att vi fikat tillsammans. Samlingen håller på mellan kl. 10.00 – ca kl. 13.00. Söndagen den 31:e är det pastor Anna-Karin Ryberg som predikar och församlingens kör sjunger. Varmt välkomna!