Coronavirus

Sjömarken 20200318

Med anledning av coronavirus

Med anledning av att samhälls spridningen nu klassas som mycket hög och regeringens nya uppmaningar om att alla över 70 år skall hålla sig hemma samt att gymnasieskolorna/högskolor skall ha undervisning på distans och vi får signaler om att även grundskolor kan komma att stänga på sikt, har vi sett över vår verksamhet ytterligare. Vi befinner oss i en extraordinär situation just nu, och därför kan extraordinära beslut behöva fattas.

Vi i styrelsen har därför beslutat att vi kommer pausa den mesta verksamheten i kyrkan ett tag framöver.

Under ett par veckor framöver kommer vi att öppna upp kyrkan till enskild andakt, ljuständning och bön på söndagar mellan kl. 10.30-12.30. Vid dessa tillfällen kommer vi inte ha nattvardsfirande och inte heller servera kyrkkaffe.

Vi kommer även att ha kyrkan öppen varje onsdag kväll mellan 17-20  för samtal, ljuständning och bön.

Dessutom kommer det vara någon i kyrkan mellan 13-20 onsdagar jämna veckor (Mötesplats Sjömarken)

Därmed kommer årsmötet som skulle vara på lördag skjutas på framtiden.I dagsläget har vi inget nytt datum att meddela. Vi behöver avvakta händelseutvecklingen framöver. 

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.

Var gärna med och att ge ditt offer under denna period som vanligt om du har möjlighet. Det går bra att ge via swish 123 162 69 85 eller bankgiro. 171-08 47

Vi i styrelsen följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

Har ni frågor och funderingar kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vid behov av enskilt samtal tag kontakt med församlingens pastor Anna-Karin Ryberg på telefon 033/25 41 96.

Vi försöker hålla hemsidan mm uppdaterade efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen och https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Styrelsen gm Anna-Lena Stenberg, ordförande