Coronavirus

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

Sjömarken 20200517

Med anledning av coronavirus

Vi kommer att fortsätta med de andakter vi har haft på söndagar kl. 10.00 tills vidare. Kyrkan kommer vara öppen 9.30-11.30 

Om du inte har möjlighet att komma så livesänder vi samlingarna på söndagar via: youtube.com

Sjömarkenkyrkan

Vi kommer även fortsätta att hålla kyrkan öppen på onsdagar mellan kl. 10.00 – 20.00 till och med 10 juni. Då finns tid för samtal, ljuständning och bön.

Vi kommer fortsatt inte att ha någon servering under dessa samlingar.

Detta gör vi för att myndigheternas beslut som togs 27 mars fortsatt gäller:

“Den 27 mars fattade regeringen beslut mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten om ytterligare begränsningar med hänvisning till smittrisken. Detta beslutet trädde i kraft söndag 29 mars. Beslutet är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut av regeringen.

Till allmänna sammankomster räknas även sammankomster som hålls för religionsutövning såsom gudstjänster mm.”

Och regeringens fortsatta uppmaningar om att alla över 70 år skall hålla sig hemma samt att gymnasieskolorna/högskolor har undervisning på distans mm.

Då risknivån för allmän spridning är fortsatt bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.

Var gärna med och att ge ditt offer under denna period som vanligt om du har möjlighet. Det går bra att ge via swish 123 162 69 85 eller bankgiro 171-08 47

Vi i styrelsen följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

Har ni frågor och funderingar kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vid behov av enskilt samtal tag kontakt med församlingens pastor Anna-Karin Ryberg på telefon 033/25 41 96.

Vi försöker hålla hemsidan mm uppdaterade efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen och https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Styrelsen gm Anna-Lena Stenberg, ordförande