Coronavirus

Sjömarken 20200831

Med anledning av coronavirus

I höst kommer vi att återgå till att fira gudstjänst på söndagar fr.o.m. september kl. 11.00

Om du inte har möjlighet att komma så livesänder vi gudstjänsterna via: youtube.com

Sjömarkenkyrkan

Vi kommer fortsatt inte att ha någon servering efter gudstjänsterna. Du får gärna ta med dig eget kyrkkaffe så kan vi ändå fortsätta vår gemenskap efteråt.

Detta gör vi för att myndigheternas beslut som togs 27 mars fortsatt gäller:

“Den 27 mars fattade regeringen beslut mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten om ytterligare begränsningar med hänvisning till smittrisken. Detta beslutet trädde i kraft söndag 29 mars. Beslutet är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut av regeringen.

Till allmänna sammankomster räknas även sammankomster som hålls för religionsutövning såsom gudstjänster mm.”

Regeringens fortsatta uppmaningar till dig som är 70 år eller äldre:

“Det extra viktigt att begränsa dina fysiska kontakter och undvika platser där människor samlas”.

Tänk på att Hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus. detta gäller oss alla oavsett ålder mm.

Då risknivån för allmän spridning är fortsatt bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.

Var gärna med och att ge ditt offer under denna period som vanligt om du har möjlighet. Det går bra att ge via swish 123 162 69 85 eller bankgiro 171-08 47

Vi i styrelsen följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

Har ni frågor och funderingar kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vid behov av enskilt samtal tag kontakt med församlingens pastor Anna-Karin Ryberg på telefon 033/25 41 96.

Vi försöker hålla hemsidan mm uppdaterade efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras hänvisar vi också till till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen och https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Styrelsen gm Anna-Lena Stenberg, ordförande