Dopgudstjänst

Är du döpt? Lever du i dopet? eller var det bara något dina föräldrar gjorde av tradition?

På söndag är det dopgudstjänst i Sjömarkenkyrkan och då skall en liten pojke döpas in i gemenskap med Gud och med människor. Dopet är en kristen handling. Vid barndop är det föräldrarna som önskar att barnet skall omfamnas av Gud. Det är föräldrarna är säger Ja till att barnet skall fostras in i den kristna tron. Församlingen tar i dopgudstjänsten på sig ansvaret att tillsammans med föräldrarna fostra barnet, uppmuntra barnets funderingar i existentiella frågor och innesluta barnet i gemenskapen.

Dopet en rit, en övergångshandling som det också kallas. Dopet är en tradition där familj, släkt och vänner inbjuds att omfamna barnet, men det är också ett tillfälle där släkt och vänner möts. Dopet är en fin tradition, dopet är en vacker handling, men det är också en uppmaning som Jesus ger lärjungarna i Matt 28:19-21. “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

På söndag är det dop i Sjömarkenkyrkan. Jag ser fram emot denna gudstjänst massa. Det skall bli härligt att få vara en del av den dagen. Dagen då en liten människa på ett alldelse särskilt sätt skall omfamnas av både Gud och människor.

Jag önskar att någon gång framöver kunna prata om dopet med Er. Kanske kan vi göra det kring kaffebordet någon onsdag eller så kan vi ta ämnet vid ett kyrkkaffet en gråmulen höstsöndag. Fundera gärna lite extra över sommaren hur du ser på dopet, vad det betytt för dig och vad du tror att det innebär för den kristna tron. Det finns många åsikter om dopet, det är inte dem vi skall prata om, jag tänker bara att vi skall försöka sätta ord på vad det möjligtvis kan ha betytt för oss själva.

På söndag är det dopgudstjänst i Sjömarkenkyrkan. Välkommen att vara med och dela glädjen och gemenskapen hälsar pastor Anna-Karin