Församlingsmöte 20 april 2022, 18.00-19.30

Församlingstyrelsen kallar till församlingsmöte
20 april 2022, 18.00-19.30
Agenda:
Val som återstår från årsmötet
Presentation av styrelsens arbete med församlingens
grupper
Inför församlingshelgen
Information om renoveringar & räcke på utsidan
Vi ser fram emot att få ses. Varmt välkomna!