Frågor för framtiden

Hur kan vi ta ansvar för den jord som Gud älskar? Vad innebär en hållbar livsstil? Välkommen till ”Frågor för framtiden”. Förutom samtal med klimatfokus ges information om Equmeniakyrkans ”Klimatfasta 2022”.  
Vi träffas i Sjömarkenkyrkan lördag 26/2 kl 10-12. Lunch serveras efter samlingen. Föranmäl gärna till Ann-Marie på tel 0737 172281.