Kallelse till församlingsmöte 7/11 2023

Styrelsen för Sjömarkenkyrkan kallar till församlingsmöte
tisdagen den 7 november 2023 kl. 18.00

Dagordning

Diskussion och beslut angående fortsatt arbete med frågan om anställning.

Efter diskussion kommer församlingen att rösta om vi ska fortsätta arbeta aktivt med frågan om anställning eller om vi ska lägga frågan på is.

Vi välkomnar representanter från Equmeniakyrkan region väst som kommer att delta i bön samt fungera som bollplank under vårt samtal.

Det är viktigt att just du kommer och gör din röst hörd!

Hoppas att vi ses!

/Styrelsen genom Magnus Aspsjö