Missionsgudstjänst

Ida lämnar bandage till vårdcentralen.

Missionsgudstjänst söndag 8 jan kl 15-17.30

Läkaren och missionsvolontären Ida Langdell berättar från Kongo-Kinshasa 

Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.

Aktiviteter för barnen 

Kyrkkaffe

Läs mer om Ida här: och här: