Bön & lovsång

Onsdagar jämna veckor kl. 18.30 samlas vi till Bön & lovsång i lilla kyrksalen.

Vi startar med gemensamt kvällsfika

Välkommen!