Pingstfest i Stadsparken – Vi vill se Gud

Välkommen till gemensam gudstjänst för alla, som arrangeras av kyrkor och församlingar i Borås. Medverkar gör musiker och sångare, präster och pastorer.

Ta gärna med kaffekorg och stol. Vid regn är vi i Caroli kyrka.
Sjung med i den ekumeniska kören, övning i Caroli kyrka kl. 9:30.


STADSPARKEN, BORÅS PINGSTDAGEN SÖNDAGEN 9 JUNI KL 11:00


FÖR INFO RING
JÖRGEN RÖLLGÅRDH, TEL 033-17 95 15

BER – Borås Ekumeniska Råd