Anna-Karin Ryberg – pastor i Sjömarkenkyrkan

Tro en relation.

Människan vill av naturen tillbringa tid med andra människor, vistas i samma rum, göra saker tillsammans och på så sätt dela liv.

Jag tror att relationen till den kristna tron fungerar på samma sätt. Jesus vill lära känna oss och vi får möta honom genom att tro. För att vår tro skall kunna fördjupas och utvecklas behöver vi platser där vi får möta andra kristna och dela tro och liv. Gudstjänsten är en sådan plats. Den kristna gemenskapens grund är relationer till varandra och till Gud.

Kanske längtar du efter en tro och en gemenskap. Den kristna gemenskapen bildas när vi möts. Välkommen till vår kyrka med din längtan.

Anna-Karin Ryberg