Vi ställer in!

Styrelsen har beslutat ställa in samlingarna i helgen den 15e-16e januari. Detta på grund av att en person som deltagit i gudstjänsten och fikat förra söndagen är testad positivt för Covid-19. Enligt rekommendationer ska vi som var där räknas som nära kontakt och ska under 7 dagar, om så är möjligt, arbeta hemifrån och undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. Se information i nedanstående länkar.

Vidare har vi beslutat att ställa in servering av fika och mat tills vidare under våra samlingar. Vi avråder även från medhavt kyrkfika eftersom det är svårt att sitta i sällskap och hålla säkra avstånd.

Styrelsen kommer att kalla till nytt församlingsmöte för val av funktionärer och grupper i församlingen.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/?pub=78165

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/