Ska Sjömarkenkyrkan starta fritidsgård?

I måndags den 30/8 så publicerades en artikel i Borås Tidning. Där den som läste lätt kan få intrycket av att det inom kort kommer att öppnas en fritidsgård i våra lokaler men inte i Sjömarkenkyrkans regi. 

Detta är ingenting vi i styrelsen eller vi som församling har beslutat om. 

Vi är många som delar en vision om en öppen och välkomnande kyrka för alla, barn som gamla. Vi i församlingsledningen arbetar med en vision för vår församling om hur vi ska sprida evangelium i Sjömarken och i Borås och hur vi kan utveckla arbetet med ”Mötesplats Sjömarken”

Artikeln innehåller några olyckliga felaktigheter såsom att lokalerna stått tomma sedan 70 – talet, att lokalen ska renoveras och felaktigheterna kring att en fritidsgård skall öppnas. Artikeln är heller inte skriven på initiativ av församlingsledningen. 

Med det sagt så innebär inte detta att vi inte delar bilden av det behov som finns i vårt samhälle idag med en mötesplats för ungdomar. Dock är vi inte där idag att vi fattat de besluten utan det är en pågående diskussion. 

Under hösten så finns tillfällen inplanerade då styrelse och omsorgsgrupp gemensamt ska sitta ned och samtala om de behov som finns i vår församling och i Sjömarken. Har du tankar och idéer på hur den visionen och hur det arbetet ska gå till så tar vi tacksamt emot alla åsikter. 

Detta skickas ut som ett förtydligande med anledning av det ni kunnat läsa i tidningen.

Har du frågor gällande detta meddelande eller frågor kring vårt arbete med församlingens vision så kan du kontakta Magnus Aspsjö, 0701455002

Styrelsen