Församlingsmöte

Styrelsen kallar till församlingsmöte den 10 maj klockan 18:30

Föredragningslista:
Diskussion gällande vår parkering.
Diskussion gällande pastorsfrågan
Församlingshelg
Diskussion gällande vår annonsering i BT (predikoturer)
Information

Fortsätt läsaFörsamlingsmöte